วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ม.ค. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง เลขทะเบียน กจ 8545 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม(งวดเดือนมกราคม 2564 ภายในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบจัดตกแต่งรถแห่ขบวนข้าวมะลิหอม ตามโครงการเทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) งวดเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สี่เหลี่ยม ภาคเรียนที่ 2/2563 ประจำปรีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อโต๊ะทำงานหน้าเหล็กพร้อมเก้าอี้ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง กจ. 8545 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง