องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.sileam.go.th

 
 
 


สจ.พูนศักดิ์ ทองศรี ตรวจเยี่ยมจุดเฝ้าระวังและอำนวยความสะดวกช่วงเทศกาลสงกรานต์


วันที่ 12 เมษายน 2565 ได้รับเกียรติจากท่านพูนศักดิ์ ทองศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เขต 1 เข้าตรวจเยี่ยมจุดเฝ้าระวังและอำนวยความสะดวกช่วงเทศกาลสงกรานต์ บริเวณหน้า อบต.สี่เหลี่ยม โดยท่าน สจ.พูนศักดิ์ ทองศรี ได้มอบน้ำดื่มและของ เพื่อสนับสนุนการจัดโครงการดังกล่าว ทาง อบต.สี่เหลี่ยมขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้

2023-04-26
2022-11-30
2022-09-01
2022-08-02
2022-07-01
2022-04-25
2022-04-12
2022-04-12
2022-04-11
2022-04-07