องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.sileam.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 94 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ช่องการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่ออบต.สี่เหลี่ยม [ 2 ส.ค. 2566 ]2
2 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 18 - 21 เมษายน 2566 [ 26 เม.ย. 2566 ]29
3 ประกาศอบต.สี่เหลี่ยม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 8 ก.พ. 2566 ]42
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม วันที่ 29 ธันวาคม 2565 [ 12 ม.ค. 2566 ]11
5 ศูนย์ดำรงธรรมมิติใหม่ [ 30 พ.ย. 2565 ]53
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม วันที่ 15 สิงหาคม 2565 [ 31 ส.ค. 2565 ]10
7 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม วันที่ 5 สิงหาคม 2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]10
8 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง นักการภารโรง [ 12 ก.ค. 2565 ]108
9 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม วันที่ 13 มิถุนายน 2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]94
10 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม วันที่ 6 มิถุนายน 2565 [ 21 มิ.ย. 2565 ]100
11 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม วันที่ 6 มิถุนายน 2565 [ 15 มิ.ย. 2565 ]9
12 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2565 [ 7 มิ.ย. 2565 ]144
13 แจ้งลงทะเบียน ตามแบบสำรวจสัตว์เลี้ยงเพื่อฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]207
14 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน [ 21 ก.พ. 2565 ]191
15 กิจกรรมที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 1 ก.พ. 2565 ]174
16 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม วันที่ 7มกราคม 2565 [ 11 ม.ค. 2565 ]7
17 สถิติการให้บริการประชาชน งานพัฒนาชุมชน อบต.สี่เหลี่ยม [ 13 พ.ค. 2564 ]303
18 นายก อบต.และข้าราชการแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 1 เม.ย. 2564 ]313
19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายประจำปี รอบ 6 เดือน ( ตค.63-มี.ค.64) [ 1 เม.ย. 2564 ]313
20 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]91
 
หน้า 1|2|3|4|5