องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.sileam.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 79 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แจ้งลงทะเบียน ตามแบบสำรวจสัตว์เลี้ยงเพื่อฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]28
2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน [ 21 ก.พ. 2565 ]29
3 กิจกรรมที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 1 ก.พ. 2565 ]17
4 สถิติการให้บริการประชาชน งานพัฒนาชุมชน อบต.สี่เหลี่ยม [ 13 พ.ค. 2564 ]188
5 นายก อบต.และข้าราชการแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 1 เม.ย. 2564 ]191
6 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายประจำปี รอบ 6 เดือน ( ตค.63-มี.ค.64) [ 1 เม.ย. 2564 ]192
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]195
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 1 ก.พ. 2564 ]190
9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการจ่ายเบี้ยคนพิการ อปท. พ.ศ. 2553 [ 29 ม.ค. 2564 ]191
10 ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ขิงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 29 ม.ค. 2564 ]192
11 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 30 ธ.ค. 2563 ]188
12 ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 29 ธ.ค. 2563 ]192
13 การยื่นแบบพิมพ์แสดงรายการทรัพท์สิน และชำระค่าภาษีป้าย ประจำปีภาษี พ.ศ. 2564 [ 29 ธ.ค. 2563 ]185
14 การชำระภาษีที่ดินและปลูกสร้าง 2564 [ 15 ธ.ค. 2563 ]197
15 จดหมายข่าว ปี 2564 [ 9 ธ.ค. 2563 ]185
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.สี่เหลี่ยม [ 28 ต.ค. 2563 ]180
17 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 27 พ.ค. 2563 ]178
18 ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจแบบ Para Aphaltic Concrete [ 7 พ.ค. 2563 ]185
19 แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 3 มี.ค. 2563 ]182
20 ให้เจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครอง ผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 12 ธ.ค. 2562 ]178
 
หน้า 1|2|3|4