องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.sileam.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 87 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศอบต.สี่เหลี่ยม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 8 ก.พ. 2566 ]11
2 ศูนย์ดำรงธรรมมิติใหม่ [ 30 พ.ย. 2565 ]26
3 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง นักการภารโรง [ 12 ก.ค. 2565 ]88
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม วันที่ 13 มิถุนายน 2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]74
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม วันที่ 6 มิถุนายน 2565 [ 21 มิ.ย. 2565 ]82
6 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2565 [ 7 มิ.ย. 2565 ]126
7 แจ้งลงทะเบียน ตามแบบสำรวจสัตว์เลี้ยงเพื่อฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]180
8 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน [ 21 ก.พ. 2565 ]169
9 กิจกรรมที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 1 ก.พ. 2565 ]153
10 สถิติการให้บริการประชาชน งานพัฒนาชุมชน อบต.สี่เหลี่ยม [ 13 พ.ค. 2564 ]282
11 นายก อบต.และข้าราชการแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 1 เม.ย. 2564 ]290
12 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายประจำปี รอบ 6 เดือน ( ตค.63-มี.ค.64) [ 1 เม.ย. 2564 ]289
13 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]73
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]287
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 1 ก.พ. 2564 ]326
16 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการจ่ายเบี้ยคนพิการ อปท. พ.ศ. 2553 [ 29 ม.ค. 2564 ]328
17 ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ขิงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 29 ม.ค. 2564 ]295
18 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม วันที่ 28 ธันวาคม 2563 [ 1 ม.ค. 2564 ]73
19 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 30 ธ.ค. 2563 ]280
20 ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 29 ธ.ค. 2563 ]326
 
หน้า 1|2|3|4|5