องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.sileam.go.th

 
 
 


ประชุมการจัดเก็บและบันทึกความจำความเป็นพื้นฐาน จปฐ.


วันที่ 25 เมษายน 2565 พัฒนาชุมชนอำเภอประโคนชัย ดำเนินการประชุมการจัดเก็บและบันทึกความจำความเป็นพื้นฐาน จปฐ. โดยนายศราวุธ สุขประโคน ได้ให้นโยบายในการบริหารเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดเก็บข้อมูล เพื่อเข้าถึงตำบลสี่เหลี่ยมต่อไป

2022-11-30
2022-09-01
2022-08-02
2022-07-01
2022-04-25
2022-04-12
2022-04-12
2022-04-11
2022-04-07
2022-03-20