องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.sileam.go.th

 
 
กองคลัง

     
  นายนัทธพงค์  เสาวโค
 
  ผู้อำนวยการกองคลัง  

 
- ว่าง -
นางสาวดวงจันทร์  พลศรีพิมพ์  นายชยพล จีนประโคน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
   
- ว่าง - - ว่าง - นายพีระพงษ์ แปะประโคน
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ