องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.sileam.go.th

 
 
กองช่าง

 
 
   นายวรเศรษฐ์  การะเกตุ
 
  ผู้อำนวยการกองช่าง
 
   
 นายวินัย  ศรีวัฒน์
นางสาวนงลักษณ์  วัฒนะ
 นายช่างโยธาชำนาญงาน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
     
   นางสาวอารีรัตน์ บุญกอง  
  พนักงานทั่วไป