องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.sileam.go.th

 
 
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
การสานเส้นพลาสติกและเพ้นลวดลายลงผลิตภัณฑ์ การเย็บกระเป๋าผ้าด้วยมือ