องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.sileam.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ อบต.สี่เหลี่ยม พ.ศ. 2566 [ 9 ก.พ. 2567 ]14
2 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 4 ก.พ. 2567 ]11
3 ประกาศมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม อบต.สี่เหลี่ยม [ 17 ก.พ. 2565 ]142
4 แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตในหน่วยงาน อบต.สี่เหลี่ยม [ 2 ก.พ. 2565 ]151
5 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA 2565 [ 2 พ.ย. 2564 ]137
6 มาตราส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2565 [ 15 ต.ค. 2564 ]153
7 มาตราส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี2564 [ 23 พ.ย. 2563 ]311