องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.sileam.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม อบต.สี่เหลี่ยม [ 17 ก.พ. 2565 ]134
2 แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตในหน่วยงาน อบต.สี่เหลี่ยม [ 2 ก.พ. 2565 ]141
3 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA 2565 [ 2 พ.ย. 2564 ]128
4 มาตราส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2565 [ 15 ต.ค. 2564 ]143
5 มาตราส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี2564 [ 23 พ.ย. 2563 ]302