องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.sileam.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 77 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 27 พ.ย. 2566 ]14
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงซ่อมแซมระบบโคมไฟถนนภายในตำบลสี่เหลี่ยม [ 20 มี.ค. 2565 ]164
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ [ 28 ก.พ. 2565 ]157
4 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 อบต.สี่เหลี่ยม [ 28 ต.ค. 2564 ]205
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 1/2561 [ 15 พ.ค. 2561 ]325
6 แผนจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 1/2561 [ 15 พ.ค. 2561 ]364
7 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการดินถมที่สาธารณะ [ 15 มี.ค. 2561 ]327
8 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2561 [ 5 ก.พ. 2561 ]324
9 [ 12 ม.ค. 2561 ]333
10 ประชาสัมพันธ์รคากลาง ถนนลงหินคลุกหมู่ที่ 5 [ 12 ม.ค. 2561 ]330
11 ประชาสัมพันธ์ถนนลหินคลุกหมู่ที่ 6 [ 12 ม.ค. 2561 ]312
12 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ถนนลงหินคลุก [ 12 ม.ค. 2561 ]323
13 ประชาสัมพันธ์การแจ้งประเมินภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2561-2564 (หมู่ที่ 1) [ 10 ม.ค. 2561 ]326
14 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็กหมู๋ที่ 3 บ้านโคกเพชรพัฒนา [ 8 ม.ค. 2561 ]417
15 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง คสล.หมู่ที่ 4 [ 8 ม.ค. 2561 ]326
16 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง คสล.หมู่ที่ 4 บ้านนายสมชาย ดอนชัย ถึง คลอง 1 [ 8 ม.ค. 2561 ]378
17 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง คสล หมู่ที่ 6 270,900 [ 8 ม.ค. 2561 ]360
18 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ซ่อมแซมถนนคศล. หมู่ที่ 4 บ้านนายจวบ เย็งประโคน ถึง บ้านนายเสมียน ออกรัมย์ [ 8 ม.ค. 2561 ]399
19 ประชาสัมพันธ์กลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไสยา หมู่ที่ 1 [ 8 ม.ค. 2561 ]328
20 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง การจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน [ 22 ธ.ค. 2560 ]323
21 ประชาสัมพันธ์ผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำตกแต่งขบวนแห่ [ 21 ธ.ค. 2560 ]321
22 ประชาสัมพันธ์ผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำตกแต่งขบวนแห่ [ 21 ธ.ค. 2560 ]295
23 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง การจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 2/2560 [ 1 พ.ย. 2560 ]308
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 2/2560 [ 1 พ.ย. 2560 ]293
25 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการอาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 2/2560 [ 1 พ.ย. 2560 ]315
26 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 2/2560 [ 31 ต.ค. 2560 ]307
27 ประชาสัมพันธ์แผนจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2561(ผด1) [ 2 ต.ค. 2560 ]289
28 ประชาสัมพันธ์แผนจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2561(ผด2) [ 2 ต.ค. 2560 ]296
29 ประชาสัมพันธ์แผนจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2561(ผด1) [ 2 ต.ค. 2560 ]292
30 ประชาสัมพันธ์การคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า อบต. [ 11 ก.ย. 2560 ]356
31 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงวดเดือนกรกฏาคม 2560 [ 4 ส.ค. 2560 ]292
32 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 [ 3 ส.ค. 2560 ]295
33 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงวดเดือนกรกฏาคม 2560 [ 3 ส.ค. 2560 ]291
34 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงวดเดือนกรกฏาคม 2560 [ 3 ส.ค. 2560 ]294
35 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม 2560 [ 2 ส.ค. 2560 ]294
36 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงวดเดือนกรกฏาคม2560 [ 2 ส.ค. 2560 ]289
37 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงวดเดือนกรกฏาคม 2560 [ 2 ส.ค. 2560 ]299
38 ประชาสันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 14 ก.ค. 2560 ]292
39 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับเครื่องพ่นหมอกควัน [ 26 มิ.ย. 2560 ]339
40 รายงานผลการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน [ 22 มิ.ย. 2560 ]304
41 ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน [ 25 พ.ค. 2560 ]301
42 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคการศึกษา 1/2560 [ 15 พ.ค. 2560 ]298
43 ประชาสัมพันธ์สรุปการจัดซ์้อจัดจ้างงวดเดือนกุมภาพันธ์ 2560 [ 1 มี.ค. 2560 ]293
44 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2560 [ 1 ก.พ. 2560 ]289
45 ประชาสัมพันธ์สรุปการจัดซ์้อจัดจ้างงวดเดือนกุมภาพันธ์ 2560 [ 1 ก.พ. 2560 ]291
46 ประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 20 ม.ค. 2560 ]305
47 ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ขอรับใบเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 [ 11 ม.ค. 2560 ]350
48 ประกาศการ่สอบราคาจ้างโครงการต่างๆ(จ่ายขาดเงินสะสม) [ 27 ธ.ค. 2559 ]296
49 ประกาศราคากลาง คสล.หมู่ที่ 6 บ้านสารภี [ 27 ธ.ค. 2559 ]357
50 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโคกเพชร [ 27 ธ.ค. 2559 ]296
51 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 4 [ 27 ธ.ค. 2559 ]290
52 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสว่าง [ 27 ธ.ค. 2559 ]339
53 ประชาสัมพันธ์แผนจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2560 (ผด2) [ 3 ต.ค. 2559 ]298
54 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ(จ่ายขาดเงินสะสม) [ 23 ก.ย. 2559 ]305
55 ประกาศราคากลางโครงการลงหินคลุกหมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสว่าง(จ่ายขาดเงินสะสม) [ 13 ก.ย. 2559 ]291
56 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 5 หอถังสูง 10 ลบ.ม.(จ่ายขาดเงินสะสม) [ 13 ก.ย. 2559 ]295
57 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะบ้านโคกเพชร หมู่ที่ 8 (จ่ายขาดสะสม) [ 23 มิ.ย. 2559 ]305
58 ตกลงจ้างซ่อมแซมบ้านพักอาศัยผู้ยากไร้ฯ [ 1 มิ.ย. 2559 ]310
59 ประกาศผลการพิจารณาซองตกลงราคาโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณ (สระตาปวน)หมุ่ที่ 3 [ 25 มี.ค. 2559 ]299
60 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 จุดสิ้นสุดคอนกรีต ถึงถนนลาดยางหน้าบ้านนางแต้ว ครบุรี [ 14 มี.ค. 2559 ]344
61 ประกาศราคากลาง คสล.หมู่ที่ 8 บ้านนางสมจิตร แอบรัมย์ ถึง บ้านนางไสว สุทันรัมย์ [ 13 มี.ค. 2559 ]345
62 ประกาศราคากลาง คสล.หมู่ที่ 4 บ้านนายสมปุ่น ไชยศรีรัมย์ ถึง ลานตากข้าวบ้านสี่เหลี่ยม [ 13 มี.ค. 2559 ]347
63 ประกาศราคากลาง คสล. หมู๋ที่ 3 บ้านนางอยู๋ ประจันบาล [ 10 มี.ค. 2559 ]298
64 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านสารภี [ 8 มี.ค. 2559 ]291
65 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านสารภี [ 8 มี.ค. 2559 ]369
66 โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 6 บ้านสารภี [ 8 มี.ค. 2559 ]297
67 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านสารภี บ้านนายแดน ครุฑรัมย์ [ 8 มี.ค. 2559 ]310
68 ประกาศผลการพิจารณาผู้เสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน ถสล. หมู่ 6 บ้านนายแดนฯ [ 8 มี.ค. 2559 ]309
69 ประกาศผลการพิจารณาผู้เสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ 6 บ้านนานายประดิษฐ์ [ 7 มี.ค. 2559 ]292
70 โครงการขุดลอกสระหมู่7 [ 1 มี.ค. 2559 ]343
71 ประกาศผลการพิจารณาซองตกลงราคาโครงการขุดลอกสระน้ำหมู่ 7 บ้านสี่เหลี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 29 ก.พ. 2559 ]358
72 ประกาศการประมาณราคากลาง โครงการขุดลอกสระน้ำหมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสว่าง [ 19 ก.พ. 2559 ]310
73 ประกาศผลการพิจารณาซองตกลงราคาโครงการขุดลอกคลองหมู่ 4 บ้านสี่เหลี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 10 ก.พ. 2559 ]339
74 ประกาศผลการเปิดซองตกลงราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 [ 10 ก.พ. 2559 ]292
75 ประกาศการประมาณราคา โครงการขุดลอกคลองน้ำหมู่ 4 บ้านสี่เหลี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 21 ม.ค. 2559 ]325
76 ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 15 ต.ค. 2558 ]325
77 ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการ 7 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 30 พ.ย. 542 ]340