องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.sileam.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 76 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคการศึกษา 1/2560 [ 15 พ.ค. 2560 ]264
42 ประชาสัมพันธ์สรุปการจัดซ์้อจัดจ้างงวดเดือนกุมภาพันธ์ 2560 [ 1 มี.ค. 2560 ]258
43 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2560 [ 1 ก.พ. 2560 ]253
44 ประชาสัมพันธ์สรุปการจัดซ์้อจัดจ้างงวดเดือนกุมภาพันธ์ 2560 [ 1 ก.พ. 2560 ]254
45 ประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 20 ม.ค. 2560 ]264
46 ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ขอรับใบเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 [ 11 ม.ค. 2560 ]311
47 ประกาศการ่สอบราคาจ้างโครงการต่างๆ(จ่ายขาดเงินสะสม) [ 27 ธ.ค. 2559 ]256
48 ประกาศราคากลาง คสล.หมู่ที่ 6 บ้านสารภี [ 27 ธ.ค. 2559 ]315
49 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโคกเพชร [ 27 ธ.ค. 2559 ]258
50 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 4 [ 27 ธ.ค. 2559 ]255
51 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสว่าง [ 27 ธ.ค. 2559 ]302
52 ประชาสัมพันธ์แผนจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2560 (ผด2) [ 3 ต.ค. 2559 ]261
53 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ(จ่ายขาดเงินสะสม) [ 23 ก.ย. 2559 ]264
54 ประกาศราคากลางโครงการลงหินคลุกหมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสว่าง(จ่ายขาดเงินสะสม) [ 13 ก.ย. 2559 ]256
55 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 5 หอถังสูง 10 ลบ.ม.(จ่ายขาดเงินสะสม) [ 13 ก.ย. 2559 ]257
56 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะบ้านโคกเพชร หมู่ที่ 8 (จ่ายขาดสะสม) [ 23 มิ.ย. 2559 ]263
57 ตกลงจ้างซ่อมแซมบ้านพักอาศัยผู้ยากไร้ฯ [ 1 มิ.ย. 2559 ]271
58 ประกาศผลการพิจารณาซองตกลงราคาโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณ (สระตาปวน)หมุ่ที่ 3 [ 25 มี.ค. 2559 ]262
59 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 จุดสิ้นสุดคอนกรีต ถึงถนนลาดยางหน้าบ้านนางแต้ว ครบุรี [ 14 มี.ค. 2559 ]300
60 ประกาศราคากลาง คสล.หมู่ที่ 8 บ้านนางสมจิตร แอบรัมย์ ถึง บ้านนางไสว สุทันรัมย์ [ 13 มี.ค. 2559 ]304
 
|1|2หน้า 3|4