องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.sileam.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 18 ก.พ. 2564 ]260
2 การปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 4 ก.พ. 2564 ]260
3 แนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ [ 29 ม.ค. 2564 ]259
4 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานแทนปลัดส่วนตำบล [ 10 ธ.ค. 2563 ]258
5 คู่มือการลา [ 9 ธ.ค. 2563 ]262