องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.sileam.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงาน รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน และร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 8 ก.พ. 2567 ]13
2 คู่มือการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม [ 29 พ.ย. 2566 ]14
3 คู่มือการปฏิบัติงาน การขอเงินสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) [ 12 ม.ค. 2566 ]47
4 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่งธุรการ [ 4 ม.ค. 2566 ]56
5 คู่มือการปฏิบัติงาน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 18 ก.พ. 2564 ]313
6 คู่มือการปฏิบัติงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน [ 4 ก.พ. 2564 ]312
7 คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ [ 29 ม.ค. 2564 ]310
8 คู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับงานการเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการลา [ 9 ธ.ค. 2563 ]314