องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.sileam.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการตามมาตการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส ปีงบประมาณ 2565 (ครึ่งปีแรก) [ 7 เม.ย. 2565 ]152
2 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตาบลสี่เหลี่ยม ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2564 [ 15 ธ.ค. 2564 ]142
3 เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 12 ธ.ค. 2564 ]180
4 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 30 พ.ย. 2564 ]182
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลสี่เหลี่ยม เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 30 พ.ย. 2564 ]143
6 นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของ (ข้าราชการหรือพนักงาน) และลูกจ้าง มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ปี 2565 [ 15 พ.ย. 2564 ]137
7 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอบต.สี่เหลี่ยม ปี พ.ศ.2564 [ 10 ต.ค. 2564 ]151
8 มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน [ 19 ก.พ. 2564 ]146