องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.sileam.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 20 มี.ค. 2567 ]7
2 คู่มือประชาชนสำหรับขั้นตอนและระยะการให้บริการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/ [ 3 ม.ค. 2567 ]11
3 คู่มือการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 2 ม.ค. 2567 ]7
4 คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 1 ม.ค. 2567 ]7